Audio pluggen

Gebalanceerd signaal

Bij gebalanceerd signaal wordt per kanaal zowel het normale signaal (op pin 2 van de XLR plug, tip bij de Jack plug), als precies het tegenover overgestuurd. Het omgekeerde verschil tussen deze twee signalen vormt dan het uiteindelijke signaal. Het voordeel hiervan t.o.v. ongebalanceerd is dat er veel minder last van storing op de kabels is, omdat de storing op beide signalen even hard binnenkomt, en het omgekeerde verschil 0 is worden stoorpiekjes uitgefilterd. Dit is allemaal nog wat kort door de bocht maar in ieder geval het basis principe. Met wat afbeeldingen zal ik het principe nog wat duidelijker proberen te maken.

Werking gebalanceerd audio signaal

Het bovenstaande plaatje stelt het audio signaal voor (van bijvoorbeeld een mengpaneel). Aan de ontvangende kant (versterker, equalizer e.d.) worden deze twee signalen samengevoegd tot ÚÚn signaal. Je zou verwachten dat de twee signalen elkaar dan opheffen. Het omgekeerde is waar, want voordat de signalen worden samengevoegd wordt het omgekeerde signaal (Cold) nog een keer omgekeerd. Pas daarna worden ze samengevoegd, en versterken de signalen elkaar juist.

Gebalanceerd is storing ongevoelig

Langs de lengte van de kabel, kan storing van externe bronnen zoals stroomkabels, interferentie van transformatoren, schakelende lampen, motoren etc. worden ge´ntroduceerd. Omdat de "Hot" en de "Cold" lijn strak om elkaar zijn gevlochten zal dit stoorsignaal op zowel de "Hot" als de "Cold" lijn identiek zijn. Dit is in de elektrotechniek ook wel bekend als een common mode signaal, een signaal dat op beide geleiders van een twee of meer aderig signaaldrager verschijnt. Nu dragen de "Hot" en de"Cold" lijn twee signalen: een wenselijk audiosignaal dat een tegenovergesteld voltage op elke lijn heeft, en een ongewenst stoorsignaal (zie afbeelding hieronder het rode pulsje) dat het zelfde op beide lijnen is.

Nu komt het mooie van gebalanceerd signaal, doordat aan de ontvangende kant de "Cold" lijn wordt omgekeerd, en daarna opgeteld met de "Hot" lijn verdwijnt al het ongewenste stoorsignaal dat door externe bronnen in de kabel is ge´ntroduceerd. Zie hieronder dezelfde afbeelding als hierboven, maar dan met een stoorpulsje (in het rood). U ziet dat doordat het signaal wordt omgedraaid en daarna opgeteld, het stoorsignaal op beide lijnen elkaar opheft.

Werking gebalanceerd audio signaal